WINFOCUS globalna mreža za edukaciju iz Point-of-care ultrazvuka

WINFOCUS – svjetska interaktivna mreža sa fokusom na ultrazvuk u kritičnim uslovima je naučna mreža posvećena razvijanju Point-of-care  ultrazvučne prakse, istraživanjima, edukaciji, tehnologiji, i prepoznavanju potreba pacijenata, ljekara i institucija u bolnicama ali i izvan njih a koje su vezane za ovu tehniku.

 

Cilj ove grupe je identifikacija scenarija u praksi koji bi imali benefita od upotrebe Point-of-care ultrazvuka. WINFOCUS pažnju stavlja na upotrebu ultrazvuka u prevenciji, trijaži, dijagnozi, monitoringu i tretmanu životno ugroženog pacijenta, ali obrađuju i tehničke  i organizacione probleme koje pojedinac može imati prilikom želje da ovu tehniku implementira u svojoj praksi.  Ova grupa radi i na organizovanju istraživačkih projekata iz ove oblasti, a čiji je cilj upoređivanje i procjenjivanje iskustava iz prakse.

WINFOCUS nudi nekoliko kurseva ultrazvuka,  koji omogućavaju savladavnje osnovnih ali i naprednih tehnika ultrazvuka kod kritično oboljelog pacijenta, a čiji je cilj veća upotreba i dalje razvijanje Point-of-care tehnike. Kurseve drže najbolji svjetski stručnjaci iz ove oblasti.

S obzirom na COVID19,  održavanje kurseva je u stagnaciji ali ovo udruženje redovno organizuje vebinare koji su veoma edukativni a koje možete pratiti ukoliko se pretplatite na godišnjem nivou. Cijena iznosi 20 evra, a omogućava pristup svim vebinarima i prikazima slučaja iz prakse, objavljivanje u WINFOCUS časopisu i 10% na sve kurseve. Više informacija možete pronaći na njihovom sajtu:

 

WINFOCUS