Učešće UAIRRS na Balkan States Anesthesia Days

UAIRRS je pozvan od strane predsjednika turskog udruženja anesteziologa (Turskih Society of Anesthesiology and Reanimation – TARD), na njihov kongres koji je održan od 3. do 6. novembra 2022. godine u Antaliji. Cilj posjete bio je potpisivanje sporazuma o saradnji i formiranje „Balkan Anesthesia Platform“.

Još od 2013. godine počela je serija sastanaka kao „Balkan States Anesthesia Days“ koje je iniciralo tursko udruženje, a na kojem su učestvovali predstavnici anestezioloških udruženja iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Osnovana je krovna organizacija „Balkan Anesthesia Forum“ od nacionalnih udruženja anesteziologija, medicine bola i intenzivne njege iz balkanskih zemalja. Ciljevi foruma bili su: kooperacija, razmjena ideja, razvoj i podrška eksperimentalnih i kliničkih istraživanja, kontinuirana medicinska edukacija, podrška razvoju naučnih i stručnih časopisa i organizacija kongresa.

Ove godine u Antaliji, predstavnica UO UAIRRS d Anita Švraka, prisustvovala je sastanku i potpisala u ime udruženja ugovor o saradnji i formiranje „Balkan Anesthesia Platform“.

Nadamo se dobroj, dugoj i kvalitetnoj saradnji i da će ovi kontakti donijeti dobrobit našoj organizaciji i otvoriti brojne prilike našim članovima za saradnju i napredovanje.

 

UAIRRS