TRAUMA simpozijum – izvješta

Poštovani,

protekle sedmice, u periodu od 26-27.1.2024. godine  uspješno je održan akreditovani “TRAUMA” simpozijum u prostorijama zgrade Vlade Republike Sprske, u organizaciji Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje i Udruženja anesteziologa, reanimatologa i intenzivista, u saradnji sa partnerima.
Simpozijum je otvorio Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.  Pored stručnih ljekara i predavača iz UKC BL, gosti su bili i eminentni ljekari i predavači iz zemalja okruženja,  ali i iz Njemačke i USA.
Na simpozijumu su obrađene neke od aktuelnih tema : Akutno zbrinjavanje politraumatizovanih pacijenata, Specifični tipovi traume i terapijski pristup, Zbrinjavanje krvarenja u traumi, Tretiranje bola u traumi, Neurotrauma i zbrinjavanje povređenih pacijenata, kao i Specifične vrste povreda.
Na simpozijumu je prisustvovala preko 100 učesnika, a isto toliko je pratilo putem ZOOM aplikacije.  Simpozijum je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Organizovanjem simpozijuma kao što je ovaj, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, ljekari i svi prisutni imaju mogućnost da razmjene znanja i vještine iz određenih oblasti.
Zahvaljujemo se svim predavačima koji su se odazvali na poziv, i svim prisutnima koji su u velikom broju kako uživo, tako i putem ZOOM aplikacije, pokazali zainteresovanost za odabrane teme simpozijuma i  podržali isti.
Srdačno Vas pozdravljamo.
Vaš UARIRS