Simpozijum “TRAUMA”

Poštovani,
U skladu sa usvojenim programima kontinuirane medicinske edukacije, Udruženje anesteziologa,
reanimatologa i intenzivista Republike Srpske u saradnji sa partnerima organizuje akreditovani
Simpozijum “TRAUMA” koji će biti održan hibridno 26-27.01.2024. godine u konferencijskoj sali
u sklopu objekta Vlade Republike Srpske, Banja Luka.

Raspored predavanja možete pronaći na sledećem linku  Program – Trauma simpozijum_240124_083254 (2)

Vaš UARIRS