Održana Skupština udruženja 15.4.2022.

Obavještavamo vas da je 15.4.2022. održana Skupština udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske. Detaljan zapisnik sa Skupštine možete skinuti sa dole priloženog linka. Prisustvovalo je ukupno 36 članova, sa čime je ostvaren kvorum. Skupštinu je vodio predsjednik
udruženja dr D. Milošević.

Zapisnik sa skupstine – april 2022