Održan 3. Kongres anesteziologa i reanimatologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem

  • Početna
  • Aktuelnosti
  • Održan 3. Kongres anesteziologa i reanimatologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem

Udruženje doktora medicine anesteziologa – reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine (UDMAR) i Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske (UAIRRS) su nedavno organizovali 3. Kongres anesteziologa i reanimatologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem koji je održan od 20. do 23. oktobra 2022. godine u hotelu “Kardial” Banja Vrućica, Teslić.

Kongres je trajao tri dana, a učestvovalo je 347 učesnika iz cijelog regiona. Program se odvijao kroz 9 paralelnih sesija, 9 satelit simpozijuma i 5 radionica. Na radionicama je bilo 280 učesnika.

Program je obuhvatio aktuelne teme iz oblasti održavanja disajnog puta, pedijatrijske anestezije, mehaničke ventilacije, regionalne anestezije, anestezije u kardiovaskularnoj hirurgiji, intenzivne medicine, medicine bola i akušerske anestezije.

Na radionicama učesnici su imali priliku da savladaju vještine FATE (Focus Transthoracic Echocardiography) protokola, hitne krikotiroidotomije, neinvazivne mehaničke ventilacije, perkutane dilatativne traheotomije i perifernih nervnih blokova pod kontrolom ultrazvuka.

Kongres je bio podržan od strane Svjetske federacije anestezioloških udruženja (World Federation of Societies of Anesthesiologists –WFSA) i Evropskog udruženja anesteziologije i intenzivne terapije (European Society of Anesthesiology and Intensive Care – ESAIC).

Svi učesnici su bili jako zadovoljni programom i sadržajem kongresa i sve zasluge i pohvale idu predsjednicima udruženja koji su uložili najvise napora u organizaciji ovog kongresa a to su prof. dr sc. Jasmina Smajić, predsjednik UDMAR i prim. dr sc.  Dragan Milošević, predsjednik UAIRRS.

 

UAIRRS