Izvještaj sa sastanka članova upravnog odbora za mjesec novembar 2021.