Izvještaj sa sastanka članova upravnog odbora za mjesec decembar 2021.