Izvještaj sa poslednje skupštine Udruženja anesteziologa i reanimatologa