Dodatne informacije vezane za Zajednički kongres UAIRRS-a i UDMAR-a

Obavještavamo vas da su izašli detalji vezani za treći Zajednički kongres Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske i Udruženja doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u FBiH, koji će se održati od 21.-23. oktobra 2022. U priloženom fajlu možete pronaći detaljne informacije vezane za iznos i uplatu kotizacije, te informacije o smještaju za vrijeme trajanja kongresa.

Prijava ucesca

Vidimo se!

UAIRRS