6th World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Medicine

Poštovane kolege,

šesti po redu Svjetski kongres regionalne anestezije i terapije bola će se održati  u Parizu, od 6. do 9. septembra tekuće godine.  Kongres se održava svake četiri godine, a u organizaciji učestvuje 5 kontinentalnih udruženja – ERSA , ASRA, LASRA, AFSRA i AOSRA.

Rok za slanje apstrakta je 10. maja tekuće godine. Sva dodatna pitanja u vezi pisanja apstrakta možete pronaći na linku, ili pisati na mail:  esraworld2023@mcocongres.com

Informacije o samom kongresu, detaljan program i način prijave možete pronaći na sledećem linku https://esraworld2023.com/ .

UAIRRS