Novi logo- Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske

  • Početna
  • Aktuelnosti
  • Novi logo- Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske

Poštovane kolege,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da je prema odlukama sa posljednje skupštine promijenjen naziv udruženja i u skladu sa tim je napravljen novi logo. Novi naziv udruženja je “Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske”, a novi logo će se ubuduće pojavljivati na memorandumu i na ostalim zvaničnim obavještenjima.

U prilogu Vam dostavljamo novi logo udruženja.

Vaš UARIRS