13th European Congress for Paediatric Anaesthesiology

Poštovane kolege,

obavještavamo vas da će se u Pragu, u periodu od 28. do 30. septembra 2023. godine, održati “13th European Congress for Pediatric Anaesthesiology”.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj stranici ESPA – https://www.espacongress.com/ .